พระแท่นบัลลังค์

714554.pt

รายละเอียด : พระแท่นบัลลังค์  ประดิษฐานอยู่ที่บ้านแท่น หมู่ ๓ ตำบลบ้านแท่น เป็นแท่นหินเก่าแก่สมัยโบราณ ขนาดกว้าง ๑ คืบ ๙ นิ้ว ยาว ๑ ศอก ๑๑ นิ้ว สูง ๑ ศอก ๖ นิ้ว มีหินลูกนิมิต และหินคล้ายใบเสมาฝังประจำอยู่ ๘ ทิศ สันนิษฐานว่า เป็นแท่นหินรองรับพระพุทธรูปองค์ประธานในอุโบสถ ชาวบ้านถือว่าเป็นแท่นหินศักดิ์สิทธิ์

973429.7777

นอกจากนี้ยังมีโบราณวัตถุกระจายอยู่ในพื้นที่อื่น ๆ อีก เช่น หินตั้ง ซึ่งมีพระพุทธรูปหินทรายยืนแบบทวารวดี สึกกร่อนไปมาก อยู่ที่อำเภอบำเหน็จณรงค์ พระง้าง เป็นพระพุทธรูป หินทราย ถูกพบอยู่ในกอไผ่ในอำเภอเนินสง่า และศิวลึงค์ อันเป็นสัญลักษณ์ของพระศิวะ ถูกค้นพบที่บนภูโค้ง ส่วนหนึ่งของเทือกเขาภูแลนคา เป็นต้น

 

แหล่งข้อมูลที่มา : http://www.chpao.org/travel/significant/

ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s